1
Príčiny vzniku hemoroidov
Ukončiť

Genetické dispozície

Ak na hemoroidy trpeli vaši rodičia, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že postihnú aj vás.